شعر و ادبیات.ساسان خاکسار

ادبیات فارسی بر پایه ی عرفان اسلامی رشد و اعتلایش زیباست

ویرانه ی دنیا( بت ها ساختیم در این ویرانه)

یارب این سینه غمش افزونست   دلِ بیچاره زهجرت خونست   دردمندیم و پُر از شکواییم   هوَس و حرص چنان افیونست   هیچگه بتگری ام را دیدید   ساختن ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 32 بازدید
تیر 96
16 پست
شهریور 94
40 پست
مرداد 94
14 پست
تیر 94
3 پست
اسفند 93
13 پست
آذر 93
5 پست
آبان 93
3 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
5 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
5 پست
تولد
1 پست
نماز
1 پست
erfan_khomeini
1 پست
کتابخانه
1 پست
معرفت
1 پست
قربت
1 پست
اذکار
1 پست
الوهیَّت
1 پست
نعمت
1 پست
توکّل
2 پست
تعیُّن
1 پست
احدیُّت
1 پست
شعرآیینی
1 پست
قوس_نزول
1 پست
قطب_و_دعا
1 پست
قرب_و_دعا
1 پست
گل_سپردن
1 پست
دل
2 پست
پیاله
1 پست
لسان
1 پست
تجّی
1 پست
عابد
1 پست
حضرتِ_حق
1 پست
ایمان
1 پست
روح
1 پست
مطلوب
1 پست
تَنِش
1 پست
جشن
1 پست
شادی
1 پست
غم
1 پست
دل_و_دلیل
1 پست
امید
1 پست
کویر
1 پست
مهر
1 پست
آموزگار
1 پست
وحبت
1 پست
صمیمیّت
1 پست
شهید
1 پست
شهادت
3 پست
شهیدان
1 پست
شهادتین
1 پست
علم
1 پست
بصیرت
1 پست
معنویت
1 پست
غم_و_درد
1 پست
تعزیت
1 پست
مصیب
1 پست
اطباق
1 پست
دنیا
2 پست
قفس
1 پست
عبادت
1 پست
ارادت
1 پست
ملا_صدرا
1 پست
عدل
1 پست
رمضان
1 پست
روزه
1 پست
عشق_مطلق
1 پست
توفیق
1 پست
عشق_اصیل
1 پست
انتظار
1 پست
زیارت
1 پست
بندگی
1 پست
امیدواری
1 پست
معاد
1 پست
عبودیَّت
1 پست
نیستان
1 پست
فلک
1 پست
لاهوت
2 پست
سفر
1 پست
تویسرکان
1 پست
توسل
1 پست
خلوص_نیت
1 پست
حضور_قلب
1 پست
پدر
1 پست
دیدار
1 پست
پرستو
1 پست
آسمانی
1 پست
آسمان
1 پست
فردوس
1 پست
خاک
1 پست
معلم
2 پست
روستا
1 پست
مدرسه
1 پست
تربیت
1 پست
تعلیم
1 پست
تعهد
1 پست