نماز

راز و نیاز عاشقانه ی ما را چه نیک دید

 

 

ما را به کهکشانِ محبت نشان به مهر

 

 

ای همزبانِ خلوتیِ کُنجِ خانه ها

 

 

ای یارِ همنَفَسِ زندگانی ام

 

 

ای در هزار و یک صفت شده نامت نشانِ عشق

 

 

این زندگی به پاس نگاهت چو می تپد

 

 

گوید تپش تپش 

 

 

همه ی سالهای عمر

 

 

اومید نام قشنگی است 

 

 

زندگی زیباست

sasankhaksar@

 

/ 0 نظر / 18 بازدید