مردان هشت سال دفاع عارفانه و مقدس

به نام محبوب محب الجمال


که کمال عاشقان حقیقی در گرو


ایمان و توحید آن یگانه ی هستی بخش است.


معارف ناب الهی رادر ادبیات آسمانیان درگاه احدیّت باید جُست.مردانی کهسلوک در مکتب مراد خویش راافتخارانه پذیرا شده بودند.در راه عشق بایسته دانستندکه حماسه را با خروش عاشقانه شان بیامیزند


و یک نور الوهی را پیرو باشند.


این ادبیات فراترین حماسه ها راسرمشق خویش قرار داده


و با تکیه برمرام و مسلک مردانی قوام و دوام گرفتهکه در جهان بی نظیر هستند.اهل بیت پیامبر اکرم(ص) استادان این مکتب هستند.


ما آریاییان مفتخریم که علوی هستیم.حسینی بودن و علوی بودن-این رمز پیروزمندانه زیستن است.هشت سال عارفانه زیستن و پیکار عارفان حقیقی را


در برابر گردان سفٌاک یزیدیان بعثی را نگریستن ریباست.


قداست این دفاع هنوز هم که هنوز استمحسوس و ملموس مانده


و بیگمان که خواهد ماند.هر شهید یک کتاب پر محتواپیرامون عرفان و سلوک به جهت تهذیب نفس است.تصوّر کنید کهیک کتابخانه ی عظیم امروز نزد ما ایرانیان مانده


که همه اش پیرامون سلوک معنوی و انسان ساز است.


هشت سال رزم دلاور مردان سلحشورو حماسه عظیم انقلاب عاشورایی آنان ؛


امروز ما ایرانایان را به عزّت و کرامت ومعنویّتی رساندکه در تاریخ حماسه سازان در جهانکم نظیر و شاید بی مانند است.این لبیک گفتنبه کلام مطّهر رهبرکبیر انقلاب(ره) بودیا عشق حسین (ع)؛شاید هر دو انگیزه هایی بودندتا حماسه ای به این ارزشمندی آفریده شدو امروز ایرانی سربلند است.هنور دد منشان نمیدانند که شهیدان زنده اند و جاوید ؛و هنوز همتا دندان مُسَلَّحیم به سلاح ایمان و نور الوهیُّت ؛و مگر میشود زیر سایه ی مُصلح کُل زیستو از شما دیو سیرتان یاوه گو شکست خورد.
شما که از معنویَّت بی خبریدچگونه به خود اجازه می دهید که ...ما کمر آمریکاییان واسراییلیان ودندانهایشرقیانِ لامذهب و غربیان استعمارگر را خُرد میکنیم.صهیونیسم و داعش و آمریکا بدانند ؛
ایرانی یعنی عَلوی و عَلوی یعنی شکوه پیروزی.آقای اُباما! وقت آن رسیده که از جهان استعفا بگوییو هزاران بار بمیریو سگ صفتانه


در جلوی گُردان ایرانیان سلحشور زانو بزنی.آهای آل سعود بیچاره !
زمان مرگت فرا رسیده .دیگر باید در جهنمی منزل کنی از تعفُّنَت لبریز است.آری در این تعفُّنصهیونیسمیان سگ صفت و سیاستمداران آمریکاییکه از آدمیت بویی نبرده اند و امروز


این ایرانی است که در جهان سربلند است.این سردمداران کفر آمیز و شرمزده ی جهانندکه بیش از پیش


سرافکنده و زبونندما به شهیدانمان مفتخریم.راه شهدا ادامه دارد
و آمریکا و اسراییل در منجلاب ظلمتبارشان روبه انقراضنداُبامای سگ صفتو نتانیاهوی لامذهب منتظر مرگ خفت بارندوما ایرانیان سر افرازتر از همیشه و سربلندتراز همیشه گوش به فرمان رهبرمان
جان برکف آماده ی جهادیم

/ 0 نظر / 16 بازدید