زیارت و انتظار

سخن را به ذکر حق تعالی زینت میدهیم

 

که یادش آرام بخشِ روانها و جانها به یادش خرَّم.

 

ای رونق چکامه ها و ای نخستینِ نامه ها؛

 

از تو سرودن سعادت است و جز ترا ستودن ،جفا.

 

ستم پیشه ی جاهل را به راست هدایت فرما

 

که با این جاهلان شقاوت پیشه جهانی در عذابند

 

و جانهایی سخت ملتهب.

 

اگر هدایت پذیرند، عنایتی کن به راه راست نشینند؛

 

و گرنه دست و پای این اجانب را از جهان خاک کوتاه کن

 

  و به دَرَک واصل گردانشان.

 

 خوار و زبونند ؛

 

زیرا از ذخایر معنوی و گنجهای سعادتی که تو بر زمینیان

 

 

ارزانی داشته ای

 

و منَّت گذاشتی ،خود را محروم کردند

 

اولیا و اوصیا(علیهماسلام) که شفیعان روز جزا بر

 

 

شیعیانند،

 

گنج های سعادت و معنوینتد.

 

لطفی کن و زیارتِ کویشان را نصیب ماگردان.

 

زائریارتو بودن ؛نعمت است

 

بارالها بی بودن غربت است

 

اکنون که دنیا را آشیانه نمودیم،

 

  یاد تو التیام درد غربتمان شده.

 

فریاد از جهل دلبستگان خاکزار دنیا،

 

 چرا که حقیقت این خاکستان ؛

 

مرگ و نیستی است

 

و جهان جاودان؛ جز دیار لاهوت

 

  و منزلگاه جبروتیِ آدمیان نیست.

 

قارون و قارونی، فرعون و فرعونی؛

 

  جملگی در مرتبت جاهلان زمانه اند.

 

رونق دل ،سخن معرفت یارانی است

 

که زاخلاص و ادب عالمشان بارانی است

 

بایسته اینکه؛ به زیارت اهالی معرفت؛

 

یعنی دوازده اختر تابناک ولایت و امامت رفته

 

و سیره یِ این اصحاب صدق واربابِ رستگاری را

 

پیشه یِ خویشتنِ خویش در زندگانی نماییم.

 

الهی! ظهور دوازدهمین یارآسمانیت

 

(«حضرت مهدی - عج - »)

 

وباران عدل و دادِ عصر شکوفایی

 

و رهایی از ظلم ستمگران تاریخ را نزدیک گردان.

 

آنروز  که آقایمان حضرت مهدی (عج) ظهورش نزدیکترین روز باشد دنیا گلستان

 

میشود؛زیرا باران عدل و داد ببارد

 

و جهان از شمیم و عطر آن منجی عالم بشریت

 

نورانی  خواهدشد

 

ان شاء الله

 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید