ارزش تعلیم

بنام تو ای مهربان پروردگارِهستی

 

که یگانه ای و قادر و قدیر/

 

به نام توست که فرسنگها  راه تا آن روستا و این روستا/

 

ما در پی علم آموزی گام به سوی کلاس درس/

 

ما به عشقِ کودکانی که چشم به آموزگاری دارند

 

 

 

تا از او بیاموزند/

 

قداست و هنرِ یک معلم آنگاه معنا میگیرد

 

دانش آموزی که به شوق معلِّمش به مدرسه می آید /

 

و معلم

 

 

 

تمام وجودش را صرف آموختن این شاگردان کرده/ 

 

به مهر می اندیشم

 

و کودکانِ منتظر

 

این روستا زیباست

 

 

با وجود شاگردانی چون شما بچه ها/

 

این مدرسه هم زیباست

 

ماهم شکر گذاریم

 

و این تشکر از خداوند هم زیباست

 

/ 0 نظر / 16 بازدید