طریق مجاهدت

گاه فقط همین که به یادِ شکست می اُفتی

 

و شکست را تنها راهِ گریز میبینی برایت کافی است

 

باید شکست را گاه پذیرفت تا دلها را فتح کرد

 

برخی دلها قُله های سربه عَرشِ اعلا گزارده اند

 

تا خودت را نشکنی صعود از آنها غیر ممکن است

 

و وقتی یک مرد میشکند

 

وقتی تمام قداستش به درد می آید

 

و تفکراتش رکود و نخوَت میبندد

 

خیلی سخت است از خودت رها شوی

 

جایی هست که خودت را باید بشکنی

 

جایی هست که تا شکست را نپذیری به اوج صعود نمیکنی

 

رمز پیروزی ات مجاهدت است

 

تا تهجُد نداشته باشی به معنویت نمیرسی

 

تا از خودیهایت خالی نشوی نوری نخواهدت بود

 

اینجا محلِ صبر است

 

اینجا محلِ مدارا است

 

اینجا کویِ اندیشه های آسمانی است

 

زمین و زمینیان کوچک اند

 

آسمان را در آغوش بگیر

 

زمین تا چند صباح دیگر محکوم به انقراض است

/ 0 نظر / 31 بازدید