سلوک در طریقتِ عَلَوی

مولا على (ع)  :
☀️ صومُ القَلبِ خَیرٌ مِن صِیامِ اللِّسانِ
وَ صَومُ اللِّسانِ خَیرٌ مِن صِیامِ البَطنِ؛
??روزه قلب بهتر از روزه زبان است
و روزه زبان بهتر از روزه شکم است.
?? غرر الحکم
☀️ بدان که هرچیز که از پیش برمی باید داشت
و هر چیزی که از خود دفع می باید کرد، حجاب است .
?? و هرچیز که بر آن می باید بود و آن را در خود حاصل می باید کرد
مقام است.
?? این چهار حجاب را می باید برداشت
تا رسیدن به این چهار مقام میسر شود :
?? آن حجاب ها ، دوستی جاه
و دوستی مال و تقلید و معصیت باشند،
?? و آن مقامات ، اقوال نیک و افعال نیک
و اخلاق نیک و معارف باشند.
در بیان #حجاب و #مقام
?? زُبدة ال حقایق
@khaksarieh
?? اگرپرسند که آداب مریدان در سخن گفتن چند است؟
بگوی : هشت،
??  اول آنکه تا از وی سخن نپرسند، نگوید،
??  دوم در وقت سخن گفتن، صدای خویش، بلند نکند، 
??  سوم بچپ و راست ننگرد و در حال خویش بنگرد،
??  چهارم سخن غرض آمیز و کنایه دار نگوید،
??  پنجم در روی شنونده، سخن سخت نگوید،
??  ششم تا فکر نکند سخن نگوید تا بعداً پشیمان نگردد،
??  هفتم در میان سخن مردم حرفی نزند
و کلام گوینده را قطع نکند،
??  هشتم بسیار سخن نگوید که بسیار گفتن
، دلیل اندک عقلی است.
@khaksarieh
☀️ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله :
 لِکُلِّ شَئً مَعْدِنٌ وَ مَعْدِنُ التَّقْوی قُلُوبُ الْعارِفینَ.
??  هر چیزی معدنی دارد و معدن پرهیزکاری دل های اهل معرفت
است.
??  نقل است
که فتح موصلی گفت :
 «اهل معرفت آن قومند که چون سخن گویند،
از خدا گویند و چون عمل کنند، برای خدا کنند و
چون طلب کنند، از خدای طلب کنند»
ذکر فتح موصلی
??  تذکرة الاول
☀️ در بیان فقر،
فقر ، در درویشی خاکسار ، نه به معنای بی چیزی
و نداری و مفلسی است ، بلکه به معنای دل در گروی چیزی
نبستن است. 
 وابستگی و دلبستگی به دنیا
و هر آنچه در آنست
در درویش وجود ندارد. 
?? به همین جهت به او فقیر میگویند..
☀️ در بیان ذکر لا اله الا الله :
?? در ذکر جلی، سرّی از اسرار درویش نهفته است
و آن این است که بوسیله نفی ( لا اله )
همه خواهشهای قلب سالک محو میشود
و بجای آن، عشق خدا ( الا الله ) استقرار می یابد ...
?? ذکر با اخلاص، آنست که غیر " الله "، همه فراموش گردد ...
☀️ اگر پرسند میان شریعت و طریقت و حقیقت چه فرق دارد؟
?? بگوی: هر سه بهم بستگی دارد،
 
بطریقت نتوان رسید الا بشریعت، بحقیقت نتوان رسید
الا از راه طریقت، 
?? و امّا بزرگان برای این اصول پنج جواب گفته اند:
?? شریعت آنست که حق را بدانی، طریقت
آنست که حق را بجوئی، حقیقت آنست که حق را ببینی.
?? شریعت قول پیغمبر(ص) است،
چنانچه در حدیث آمده: 
الشَریعَته اقوالی،
والطَریقته اَفعالی، والحقیقته احوالی
?? شریعت روش است، طریقت کوشش است،
حقیقت بینش است.
??شریعت نشان است، طریقت بیان است،
حقیقت عیان است.
?? شریعت حرمت است، طریقت خدمت است،
حقیقت همّت است.
?? از رساله درویش خاکسار
@khaksarieh??
☀️ حروف فقر
:
"فاء" فقر اشاره بفناست،
یعنی از خودگذشتن،
"قاف" فقر اشارت بقرب یعنی از باطل دور شدن
و بحق پیوستن،
"راء" فقر اشارت به رضاست یعنی به اراده
و رضای حق تسلیم شدن،
?? فقر در لغت عرب محتاج بودن را گویند
و در اصطلاح اهل طریق، فقر آنرا گویند
که به حق محتاج باشد و از غیر او مستغنی.
?? رساله درویش خاکسار
@khaksarieh ??
☀️حدیثى از امیر مؤمنان على (ع) آمده است:
?? " اللَّه مفهومش، معبودى است که خلق در او حیرانند
و به او عشق میورزند، اللَّه همان کسى است
که از درک چشم ها، مستور است، و از افکار و عقول خلق محجوب." 
?? گاه نیز آن را از ریشه "أله" (به معنى عبادت) دانسته اند،
و در اصل" اَلاِله" است، به معنى" تنها معبود به حق".
@khaksarieh ??
/ 0 نظر / 135 بازدید