خطا و غفّار الذنوب

به نام محبوب محب الجمالی

 

 

که ستّار العیوب است

 

 

و توبه پذیر .

 

 

 

باری بنده جایز الخطاست

 

 

و اگر گناهی او راست

 

 

غفّار الذنوب او را  عنایتی دارد

 

 

وسیع و عظیم.

 

 

کرم بین و لطفِ خداوندگار

 

 

 

   گنه بنده کردست و اوشرمسار

 

 

از این روی

 

 

از خطای کوچک بنده در گذرد

 

 

 

و به کرامتش بخشد,

 

 

با این همه حقّ الناس را  نگذرد

 

 

 زیرا عینِ حق است

 

 

و عادلی  به انصاف حضرت حق نیست

 

کرم بین و لطفِ خداوندگار/  گنه بنده کردست و او شرمسار

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید