معارف اهل بیت علیهما سلام را فراموش نکنید

عرفانِ خمینی:
??شرح چهل حدیث 8⃣1⃣| وای به حال ما اهل غفلت... .
✍ اگر چنانچه بیدارى شب انسان را به حقیقت و سرّ #نماز آگاه کند و با ذکر و فکر حق انس بگیرد و شبها مَطِیِّه معراج قرب او شود که دیگر جز جمال جمیل حق براى او جزایى نتواند بود.
اى واى به حال ما اهل غفلت که تا آخر عمر از خواب برنمىخیزیم و در سکر طبیعت باقى هستیم. بلکه هر روز بر مستى و غفلت ما مى افزاید. جز مقام حیوانیت و مأکل و مشرب و منکح آنها چیز دیگر نمى فهمیم و هر چه مى کنیم، گرچه از سنخ عبادات هم باشد، باز براى اداره بطن و فرج مى کنیم.
?? چهل حدیث #امام_خمینی،صفحه 205
❇️ اخلاق و عرفان در کلام حضرت امام??
✅ @erfan_khomeini
?? شرح چهل حدیث 9⃣1⃣ | از لطف حق تعالی نباید ناامید شد... .
✍ گمان کردى که #نماز خلیلُ‌الرحمن مثل نماز ما بوده؟ #خلیل عرض حاجت به #جبرئیل امین نفرمود و ما حاجات خود را از #شیطان اگر گمان کنیم حاجت روا کن است مىطلبیم!
ولى باز ناامید نباید شد. ممکن است پس از مدتى بیدارى شب و انس و عادت به آن، خداى تعالى کم کم دستگیرى فرماید و با یک لطف خفى #خلعت #رحمت بر تو بپوشاند. ولى از سرّ عبادت مجملاً غافل مباش و همه را به تجوید قرائت و تصحیح ظاهر فقط مپرداز. اگر نمى توانى مخلص شوى، لااقل براى آن قرةالعینى که حق تعالى مخفى فرموده بکوش.
?? چهل حدیث #امام_خمینی،صفحه 205
❇️ اخلاق و عرفان در کلام حضرت امام??
✅ @erfan_khomeini
?? شرح چهل حدیث 0⃣2⃣ |در بیان تقوى است
✍ بدان که تقوى ازوقایه به معنى نگهدارى است. و در عرف و لسان اخبار، عبارت است از #حفظ_نفس از #مخالفت اوامر و نواهى حق و متابعت رضاى او. و کثیراً استعمال شود در حفظ بلیغ و #نگاهدارى_کامل_نفس از وقوع در محظورات به ترک مشتبهات.
?? چهل حدیث #امام_خمینی،صفحه 207
❇️ اخلاق و عرفان در کلام حضرت امام??
✅ @erfan_khomeini
?? شرح چهل حدیث 1⃣2⃣ | حصول مقامات بدون تقوی امکان ندارد
✍ بباید دانست که تقوى گرچه از مدارج #کمال و #مقامات نیست ولى بى آن نیز حصول مقامى امکان ندارد، زیرا که مادامى که نفس ملوث به لوث محرمات است، داخل در باب #انسانیت و سالک طریق آن نیست، و مادامى که تابع مشتهیات و لذایذ نفسانیه است و حلاوت لذایذ در کام اوست، اول مقام کمالات انسانیه براى او رخ ندهد، و تا حب و علاقه به دنیا در قلب او باقى است، به [مقامات انسانی نرسد].
پس تقوى عامه از محرمات است، و خاصه از مشتهیات، و زاهدان از علاقه به دنیا، و مخلصان از حب نفس ، و مجذوبان از ظهور کثرات افعالى و...
?? چهل حدیث #امام_خمینی،صفحه 207
❇️ اخلاق و عرفان در کلام حضرت امام??
✅ @erfan_khomeini
?? شرح چهل حدیث 2⃣2⃣ | در بیان تقواى عامه«صحت و سقم روح انسان» 
✍ بدان اى عزیز که چنانچه از براى این #بدن صحت و مرضى است و علاج و معالجى، براى #نفس_انسانى و روح آدمیزاده نیز صحت و مرض و سقم و سلامتى و علاج و معالجى است.
صحت سلامت آن عبارت است از #اعتدال در طریق #انسانیت، و مرض و سقم آن #اعوجاج از طریق و انحراف از جاده انسانیت است.
?? چهل حدیث #امام_خمینی،صفحه 207
❇️ اخلاق و عرفان در کلام حضرت امام??
✅ @erfan_khomeini
?? شرح چهل حدیث 3⃣2⃣ | وزر و وبال مرضهای روحی کجــــــــا و جسمی کجا .
✍ اهمیت #امراض_نفسانیه هزاران درجه بیشتر از امراض #جسمانیه است، زیرا که غایت این امراض منتهى مى نماید انسان را به حلول #موت، و همین که مرگ آمد و توجه نفس از بدن سلب شد، تمام امراض جسمانیه و #خللهاى مادیه از او #مرتفع شود و هیچیک از آلام و #اسقام_بدنیه براى او #باقى_نماند. ولیکن اگر خداى نخواسته داراى امراض روحیه و اسقام نفسیه باشد، اول سلب #توجه_نفس از #بدن و حصول #توجه به #ملکوت_خویش، اولِ #پیدایش_امراض و اسقام آن است.
?? چهل حدیث #امام_خمینی،صفحه 207
❇️ اخلاق و عرفان در کلام حضرت امام??
✅ @erfan_khomeini
/ 0 نظر / 42 بازدید