مادرم روزت مبارکباد

 

 

کلام خود را به نام حضرت الله

 

 

تزئین مینماییم

 

 

و با آرزوهایمان

 

 

 

همسفر میشویم .


 

 در جهان هستی

 

 

 

یاری را داریم که

 

 

سراسر وجودش

 

 

به بلندا و عظمتی است

 

 

سرشار الوهیت . 

 

 

این آیینه دار مهر

 

 

 

و مهربانی را نمیتوان


 

در قلبمان نادیده انگاریم

 

 

زیرا زحمات بی دریغش

 

 

مبنع فیوضات رحمانی است

 

 

و قداستش اعلا و قدرش

 

 

 

والاست.

 

 


به راستی

 

 

"چون به عشق آمد قلم

 

 

 

بر خود شکافت"

 

 

و چنین عشقی جاویدان

 

 

 

و جاودانه است .

 

 

 

مادر الهه ی محبت و نور

 

 

و صداقت است

 

 

 

و مگر میتوان

 

 

قدر و اهمیت عرفانی او را

 

 

نادیده انگاشت.

 

 

 

 در  آفاق هستی

 

 

این گوهر های  الهی

 

 

  و انسانهایی

 

 

 

که در الوهیت و قداستشان

 

 

هیچ نمیشود شک داشت

 

 

بسیار اندکند

 

 

و بسیارند مادرانی که به

 

 

جایگاههای والای عرفانی

 

 

 

 

و اعلای الوهی رسیده اند .

 

 

نمیتوان

 

 

 

عشق و اشتیاق  مادر

 

 

و کودک و فرزند

 

 

 

نسبت به مادر را نادیده

 

 

 

انگاشت.

 

 

 یک نوع

 

 

 

بینش عمیق عرفانی

 

 

 

باید داشت

 

 

 

تا آن همه  محبت را

 

 

؛آن همه جانبازی

 

 

 

و دردمندی و

 

 

اشتیاق را درک کرد.

 

 

تنها

 

 

با شعرهاو ترانه ها

 

 

/ 0 نظر / 24 بازدید