ظهورکن آقاا

به نام حضرت حق که  ستایش مختص اوست .

 

 کلامم را زینت دهد

 و جهانی به اراده اش زیباییی خواهند

 یافت.

 

 گناه آدمی پیروی از شیاطین است.

 

 دشمن را از دوست

 

 

تمیزندادن خطای آدمیزادان است.

 

 ابلیس وساوسش ماهرانه

 

و آدمی جایزالخطاست.

 

 اگر انیبا

 

و اولیا  و اوصیا نبودند،

 

 چگونه انسانی انسان بودنش را باز می یافت؟

 

 زیارت قبور ائمه علیهما سلام

 

 

تمسُّک

 

به  حبل المتین الهی

 

 است.

 

 کارهای نابجا

 

و شیطانی داعش

 

 

 محکوم اند به اینکه 

 

 

جهالت  را به حماقت

 

 

 گره زده اند

 

 

.داعشیان گروهی جعلی

 

 

 و مفسدند

 

 

 که مجموع فسادها و

 

 

جهالت را در آنان خواهی یافت

 

 

 

 و کارهای شیطانِی این

 

 

 ابوجهلان نابخرد

 

 

 به جنون مانندتر است.

 

 ضلالتی که داعشیان نابخرد در آن  غوطه ورند ،

 

بسی تکان دهنده است.

 

 جانیان پست فطرت؛ شکارچیان آدمند.

 

 یامهدی(عج)؛

 

 جهانی در شعله های آتشِ گناه وظلم اسیرند

 

 ظهور کن که به امید آمدنت زندگی بهاران است

 

 کویرِ منتظرم ای بهار بارانی

 

 من از همیشه یِ یلدایِ غم شدم خسته

 

 تو زنده ای که خیابانِ نور سرزنده

 

 

حضورِ پاکِ مقدس بیا بیا آقا

 

 سلام بر تو بیا چشمها نما روشن

 

 بیاو خاطرِ مارا ز عدل کن سیراب

 

/ 0 نظر / 18 بازدید