اهمیتِ حیا

حضرت محبوبِ محب الجمال را ستایش سزاست

 

 

یکتایِ بی همتایی که ایزدست

 

 

 

ایزدی که بی نظیر است

 

راحت ارواح و مستوجب آسایش هر فقیر است

 

 

فقیران را ثروت است

 

ثروتمندان را امیر است

 

شاهان را دستگیر است

 

گمگشتگان را منیر است

 

موضوع سخنانم در این مقال حجب و حیاست

 

برخی در شریعت اسلام و فتوت شیعی زاده شدند 

 

اولیای اینان اهل نماز و صوم و ایمان راسخ

 

افسوس که عجیبتر از اینان نیستند

 

فرزندان و خانواده هایی که در حفظ پوشش و حجابی برای حیا

 

اندکی دلشان نمیلرزد که نامحرمی در حریم آنها چشم بدوزد

 

ارزشهای دین مبین اسلام و شریعت اسلام ناب را رعایت نمیکنند

 

حجاب اسلامی و شریعت علوی را متوجه نیستند

 

اعتقادات شیعیان را نمیدانند

 

با بی اهمیتی و بی تفاوتی نسبت به ارزشهای اسلامی زندگی میگذرانند

 

شرم و حیا مختص تمام انسانهاست

 

رعایت شئونات اسلامی مختص تمامی بشریَّت است

 

حجاب و عفاف اسلامی و آن شرم و حیا کجاست

 

یاد باد آن شهیدی که فرمود

 

ای زن به تو از فاطمه اینگونه خطاب است

 

ارزنده ترین ارزشِ زن حفظ حجاب است

/ 0 نظر / 27 بازدید